Winst Schuttersveld stijgt met 35 pct

Schuttersveld Holding, Zeist, (industriële produkten en diensten) heeft over de eerste negen maanden van dit jaar een netto winst behaald van 16,2 miljoen gulden, 35 procent meer dan in dezelfde periode van vorig jaar. Daarmee is de opgaande trend van de eerste zes maanden in het derde kwartaal voortgezet. Dit heeft geresulteerd in 19,6 procent groei per aandeel (van 3,11 tot 3,72 gulden). De omzet nam met 36 procent toe tot 598 miljoen. Deze stijging is grotendeels ontstaan uit de per 1 januari geconsolideerde Dru-groep en de per 1 juli overgenomen Fardem-groep. De directie van Schuttersveld handhaaft de eerder geuite verwachting dat het resultaat over 1995 belangrijk hoger zal zijn dan dat behaald in 1994 (18,5 miljoen).