Wijers zet vraagtekens bij overname van Dagbladunie

DEN HAAG, 10 NOV. Minister Wijers (economische zaken) zet vraagtekens bij de overname van Dagbladunie (onder meer NRC Handelsblad en Algemeen Dagblad) door PCM Uitgevers (uitgever van Het Parool, de Volkskrant en Trouw). Dat blijkt uit het antwoord van Wijers op vragen van de VVD-Kamerleden Voûte-Droste en Van Heemskerk Pillis-Duvekot.

Het voorziene marktaandeel ligt beneden de in de Code voor Dagbladconcentraties vastgestelde kritische grens van eenderde. Bij een marktaandeel boven deze grens zou toetsing van een overname plaatsvinden door een onafhankelijke commissie. Op de deelmarkt voor landelijke dagbladen zal het marktaandeel van PCM echter rond de 60 procent bedragen.

“Vanuit mededingingsoptiek zijn daarom vraagtekens te plaatsen bij deze overname”, aldus Wijers. “De huidige Wet economische mededinging biedt mij evenwel niet de mogelijkheid om deze overname vooraf te toetsen. Wel zal ik waar het de mededinging betreft, de ontwikkelingen op de dagbladenmarkt zeer kritisch volgen. (..) Wanneer in de toekomst, na de overname, sprake zou zijn van geconstateerd misbruik van een economische machtspositie door PCM kan daartegen worden opgetreden”, schrijft Wijers.