Waakhond private nutsbedrijven Italië

ROME, 10 NOV. De Kamer van afgevaardigden van het Italiaanse parlement heeft gisteren ingestemd met een kabinetsvoorstel voor de instelling van een nieuw orgaan dat zal toezien op telecommunicatie-, gas- en electriciteitsbedrijven nadat deze zijn geprivatiseerd. De nieuwe wet maakt de weg vrij voor de privatisering van het electriciteitsbedrijf Enel dat nu nog voor honderd procent in handen van de staat is. De wet is voorts van belang voor de verkoop van de staatsholding Stet Spa, waaronder de telecommunicatiebedrijven ressorteren (Reuter).