Tommel: rijk reageerde alert op WBL-affaire

DEN HAAG, 10 NOV. Volgens staatssecretaris Tommel (volkshuisvesting) valt hem en zijn voorganger Heerma in de affaire rondom de Limburgse woningbouwcorporatie WBL niets te verwijten.

“Het rijk heeft de eigen verantwoordelijkheid steeds genomen”, schreef Tommel gisteren in een uitgebreide rapportage aan de Tweede Kamer. “Er is voldoende alert gereageerd en geïntervenieerd waar dat geboden was.” Daarentegen laten de oorzaken van de financiële problemen waarin dewoningcorporatie is verzeild “geen andere conclusie toe dan van een slecht functionerend WBL-bestuur.”

Niettemin besloten twee Tweede-Kamercommissies gisteren unaniem dat er een parlementair onderzoek naar de WBL-affaire zal komen, waarbij ook de rol van respectievelijk Heerma en Tommel onder de loep wordt genomen. De huidige staatssecretaris ontkent dat WBL in zijn pogingen financiële steun te krijgen van het kastje naar de muur is gestuurd. “Er is geen sprake van een Kafka-achtig-proces”, schreef Tommel gisteren aan de Kamer. Daarmee spreekt hij de Kamerleden Duivesteijn (PvdA) en Hofstra (VVD) tegen, die in hun aanbevelingen om een parlementair onderzoek in te stellen juist deze omschrijving als argument gebruikten.

CDA en D66 gaven gisteren hun verzet op tegen het parlementaire onderzoek, nadat Tommel zelf had aanbevolen dit juist wel te houden. De staatssecretaris verraste de Kamer daarmee, omdat hij steeds de indruk had gewekt een nader parlementair onderzoek overbodig te vinden. Maar volgens Tommel is een onderzoek nuttig omdat de integriteit van zijn ambtenaren in twijfel is getrokken als gevolg van publikaties en uitlatingen van Kamerleden.

De staatssecretaris zei gisteren dat de financiële problemen van WBL niet zo groot zijn als eerder is voorgespiegeld. Hij noemde het “een bijkans onuitroeibaar misverstand” dat de woningcorporatie een schuld van 175 miljoen gulden zou hebben. De parlementaire werkgroep die moest nagaan of nader onderzoek nodig was, noemt dit bedrag in haar rapport met een verwijzing naar een schatting van het onderzoeksbureau Shelter Consultants. Tommel zei gisteren dat WBL op dit moment “ruim liquide middelen” heeft.

De staatssecretaris becijferde dat de woningcorporatie in de toekomst met een tekort van 76 miljoen gulden te kampen kan krijgen. Maar dat gebeurt alleen “indien er geen gerichte maatregelen worden genomen”, zei Tommel.