Rood Testhouse versterkt vermogen

Rood Testhouse International heeft 625.000 nieuwe aandelen onderhands bij institutionele beleggers geplaatst tegen 12 gulden per aandeel. (opbrengst 7,5 miljoen gulden). Hierdoor neemt het uitstaande aandelenkapitaal met 9,87 procent toe. Vorig jaar behaalde Rood Testhouse een omzet van 89 miljoen en boekte 1,3 miljoen netto winst. Over de eerste helft van 1995 werd 1,1 miljoen winst behaald. Verdere winststijging over de rest van het jaar ligt in de lijn der verwachtingen, zo deelt de directie mee.