ROKEN

Steeds meer jongeren roken en ze beginnen er steeds vroeger mee. Campagnes om de nicotine-epidemie, die wereldwijd miljoenen slachtoffers maakt, terug te dringen sorteren weinig effect en worden bovendien tegengewerkt door de machtige tabaksindustrie.

De Nederlandse overheid werkt niet mee aan een Europese richtlijn die een algeheel verbod op tabaksreclame voorschrijft. Intussen rukken in bedrijven, kantoren en in het openbaar vervoer de rookvrije ruimtes op.