Per postduif

Misschien was KPN zo druk met andere dringende zaken, dat het post- en telecombedrijf gemist heeft dat de Nederlandse overheid haar belang vorige maand heeft verminderd van 70 procent naar minder dan 50 procent van de aandelen. En dat moet onverwijld gemeld worden, dat is nu eenmaal de wet.

Elke aandeelhouder die door de grens van 5 procent gaat moet melden, en dat geldt ook voor aandelenbelangen van 10 procent, 25 procent, 50 procent en 66,66 procent. Deze wetgeving die sinds begin 1992 van kracht is, moet de financiële markten transparanter maken en beleggers en bedrijven waarschuwen als een grote partij aandelen koopt. De wet is in de praktijk echter zo omslachtig en onduidelijk, dat er inmiddels een nieuw wetsvoorstel voor advies bij de raad van state ligt.

De overheid zegt op het officiële formulier dat een aandeelhouder moet invullen, dat de meldingsplicht is ontstaan op 23 oktober. Vervolgens moet het betrokken bedrijf, in casu KPN, dat weer aan het grote publiek melden door middel van een advertentie of een persbericht. KPN deed afgelopen week het eerste, meer dan twee weken nadat de overheid haar informatie had ingestuurd.

Niet wat je noemt onverwijld. “Onwennigheid”, zegt een KPN-woordvoerder. “Het was de eerste keer.” KPN's melding ging blijkbaar niet per fax, maar per postduif.

    • Menno Tamminga