Pas verschenen; vertaald

Vergilius Bucolica Vert. R.F.M. Brouwer, Uitg. Ambo, 186 blz., ƒ 49,50

De herderszangen, voorbeeld voor veel pastorale literatuur.