Pas verschenen; poezie

De tiende muze. Onsterfelijke vrouwenpoëzie Samenst. en vert. Paul Claes, Uitg. Kritak-Goossens, 123 blz., ƒ 24,50 (na 1-1-1996 ƒ 29,50)

Bloemlezing met werk van dichteressen, waaronder Louise Labé, Emily Dickinson en Fleur Adcock.