Pas verschenen; poezie

De liefste. Onsterfelijke liefdesverzen Samenst. en vert. Paul Claes, Uitg. Kritak-Goossens, 119 blz., ƒ 25,50 (na 1-1-1996 ƒ 29,50)

Liefdesgedichten van dichters uit verschillende landen en tijden, zoals Hölderlin, Sappho en Wilde.