Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Boeken

Pas verschenen; poezie

De liefste. Onsterfelijke liefdesverzen Samenst. en vert. Paul Claes, Uitg. Kritak-Goossens, 119 blz., ƒ 25,50 (na 1-1-1996 ƒ 29,50)

Liefdesgedichten van dichters uit verschillende landen en tijden, zoals Hölderlin, Sappho en Wilde.