Lyceum moet leerling die meisje aanrandde terugnemen

ROTTERDAM, 10 NOV. Het openbare Libanon Lyceum in Rotterdam moet een 14-jarige leerling op last van de rechter terugnemen in de tweede klas mavo/havo. De jongen was van school verwijderd omdat hij betrokken was bij de aanranding van een eveneens 14-jarig meisje uit een parallelklas.

President J. Mendlik van de Rotterdamse rechtbank gaf gisteren de ouders van de jongen gelijk in het kort geding dat zij hadden aangespannen tegen de gemeente Rotterdam (het schoolbestuur). De rechter vindt verwijdering “buitenproportioneel”, zo staat in het vonnis.

Op 28 september vielen zeven Libanon-jongens een meisje lastig voor het schoolgebouw. Twee knapen grepen het meisje vast en de 14-jarige leerling in kwestie knoopte haar mini-rok los. Een ander zou in haar borsten hebben geknepen. De volgende dag stuurde de schoolleiding de vier betrokken klasgenoten voor een week van school en lichtte de jeugd- en zedenpolitie in. Deze sprak met de vier jongens en achterhaalde ook de drie andere betrokken scholieren, maar van een verhoor kwam het bij hen nooit. Geconfronteerd met onder meer de 14-jarige jongen en een politieman liet het slachtoffer namelijk weten geen aanklacht te willen indienen. Van haar mochten de jongens op school terugkomen, “zolang de roddels maar ophielden”, aldus het politierapport.

De politie staakte het onderzoek en drie van de vier geschorste jongens keerden weer terug op school. Alleen de 14-jarige jongen werd definitief van school verwijderd. Als grond daarvoor voerde de directeur van de Rotterdamse dienst openbaar onderwijs, G. de Kleijn, aan dat de jongen “de animator” was, en zich tijdens de schorsing, tegen de afspraak, ophield bij de school. Ook zouden de docenten zijn terugkeer niet zien zitten en bovendien had het meisje inmiddels alsnog aangifte gedaan. Of daardoor het politieonderzoek zal worden hervat, is nog onbekend. De moeder van de 14-jarige jongen, P. Huisman, beoordeelt het voorval bij het Libanon Lyceum als “een uit de hand gelopen geintje dat door de schoolleiding is opgeblazen”. “De feiten zijn helder, maar kinderen ervaren dit incident anders dan de leiding”, zei ze op de zitting. “Er is hier een volwassenenprobleem aan de orde, waaraan ons kind geofferd wordt.”

In zijn vonnis laakt rechter Mendlik de ongelijke strafmaat die de schoolleiding hanteerde. “Ik zie geen verschil tussen degenen die vasthouden en degene die vastpakt”, zei hij op de zitting. Om daar even later aan toe te voegen: “En de interpretatie van een puberaal geintje wordt nergens tegengesproken”.

Rector H.M. van der Velden-Van Bakel vindt de uitspraak ontluisterend. Op haar school voor mavo, havo en vwo met 1.500 leerlingen draait het om wederzijds respect. “Het is voor het eerst in mijn twaalf jaar hier dat ik iemand heb verwijderd van school”, zegt ze, “dat ik heb gezegd: de grens is overschreden. Je eigen open schoolklimaat keert zich tegen je. Onze school is verslagen.”

Voor P. Huisman staat het nog niet vast dat haar zoon daadwerkelijk naar het Libanon Lyceum terugkeert. Ze spreekt van “een Pyrrhusoverwinning, iedereen is beschadigd”. Voor haar zoon betekent het in ieder geval eerherstel in Kralingen - de buurt waar ze wonen. Daar ging hij over de tong als 'verkrachter die naar een tuchthuis moet'. Huisman: “Als hij teruggaat, moet er op de school wel wat veranderen. Er moeten nadrukkelijk afspraken komen waardoor de schoolleiding minder in haar eentje kan handelen.”

Het gebeurt vaker dat middelbare scholen verwijderde leerlingen moeten terugnemen op last van de rechtbank. Maar in welke gevallen en hoe vaak dat voorkomt, wordt nergens centraal bijgehouden. Wel zijn scholen verplicht schorsingen en verwijderingen te melden bij de Onderwijsinspectie. In 1994 werden op de in totaal ruim 1.100 middelbare scholen 390 leerlingen verwijderd. Driekwart van die scholieren was tussen de 14 en 16 jaar oud. In datzelfde jaar werden 1.260 middelbare scholieren geschorst, in een kwart van de gevallen niet langer dan een week. Voor verwijdering en schorsing worden dezelfde redenen aangevoerd, alleen de ernst verschilt. De meest genoemde oorzaken zijn agressief gedrag, mishandeling, bedreiging, wangedrag in de klas, diefstal, ongeoorloofd schoolverzuim, drugsgebruik en drugshandel.