Het tijdschrift Millennium stopt

AMSTERDAM, 10 NOV. Het tijdschrift Millennium houdt op te verschijnen. Het achtste en laatste nummer, dat zal zijn gewijd aan 'New Rage' verschijnt op 18 november. “Millennium gaat niet dood, Millennium gaat niet digitaal, Millennium neemt haar intrek in een nieuwe tijdelijke autonome zone”, aldus een verklaring van de redactie. Volgens Serge van Duijnhoven, redacteur van het tijdschrift, kampt Millennium met een gebrek aan financiële middelen en werd het draagvlak binnen de redactie om het blad te laten voortbestaan steeds kleiner. Millennium kreeg sinds het vorige nummer een subsidie van 1250 gulden per nummer van het Literair Produktiefonds, maar dat bleek onvoldoende om het blad draaiende te houden. “Daarnaast kreeg een toenemend aantal redacteuren het gevoel dat het medium tijdschrift is achterhaald”, aldus Van Duijnhoven. “Ze zijn meer geïnteresseerd in media als Internet.” Volgens Van Duijnhoven zal de Kunstgroep Lage Landen, waarvan Millennium het 'platform' was, wel blijven bestaan.