Enige wethouder van AOV meldt zich ziek

EINDHOVEN, 10 NOV. De enige wethouder die het Algemeen Ouderenverbond (AOV) in Nederland heeft, A. Rennenberg in Eindhoven, heeft zich ziek gemeld. Hij had gisteravond een themabijeenkomst over mobiliteit moeten voorzitten, maar hij liet verstek gaan.

Rennenberg, die sociale zaken en verkeer behartigt, zou niet bestand zijn tegen de steeds fellere kritiek van de gemeenteraad op zijn 'gestuntel'. Hij zou vragen over zijn beleid onvoldoende beantwoorden en tijdens de raadsvergaderingen moesten collega-wethouders hem steeds vaker bijspringen. Bij de begrotingsbehandeling kreeg hij van de fractievoozitter van GroenLinks, Th. Bouwman, te horen dat hij “een lulverhaal” afstak.

Rennenberg (58), die voor zijn wethouderschap directeur was van een eigen belastingadviesbureau, zou aldus het Eindhovens Dagblad voor elke raadsvergadering “met zweet in de handen staan”. Vragen over zijn beleid leidden van zijn kant vaak tot bespiegelingen over vroeger. Hij onderstreepte meer dan eens dat hij “maar een gewone jongen is die het beste wil voor de mensen”. Aanvankelijk werkte dat bij de raad vertederend. Maar gaandeweg ontstond er steeds meer kritiek op de manier waarop hij in zijn eigen woorden verstrikt raakte.

Of hij nog als wethouder terugkeert is de vraag. Als zijn opvolger is al genoemd de AOV-fractievoorzitter in de Eindhovense gemeenteraad, Th. den Ouden, een voormalig VVD-raadslid. Het AOV haalde vorig jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen in zijn bakermat Eindhoven vijf zetels. Sindsdien is de partij door onderling geruzie in ontbinding geraakt en raakt nu met Rennenberg waarschijnlijk een van zijn prominenten in de politiek kwijt.