Daimler-topman Schrempp noemt Fokker zijn liefdeskindje

AMSTERDAM, 10 NOV. Er is Daimler Benz alles aan gelegen om Fokker overeind te houden. Bestuursvoorzitter Jürgen Schrempp trok gisteren het boetekleed aan voor zijn faux pas eerder deze week in de Britse zakenkrant Financial Times. In een interview zette hij de Nederlandse overheid onder druk met het dreigement zijn handen van vliegtuigbouwer Fokker af te trekken als de staat niet bereid is tot een aanzienlijke financiële steunoperatie voor het noodlijdende bedrijf.

De gewraakte citaten berustten op een misverstand volgens Schrempp, die gisteren optrad als gastspreker bij de uitreiking van de Henri Sijthoff prijs voor het beste jaarverslag. “Fokker is mijn liefdeskindje”, legde hij zijn gehoor van topbestuurders uit. “Ik ken de verhalen in Duitsland dat Fokker een miskoop zou zijn, maar Fokker neemt in de toekomststrategie van Daimler Benz een nog belangrijkere plaats in dan toen wij het aankochten. Ik ben verantwoordelijk voor de aankoop van Fokker en ben daar nog steeds trots op. Ik wil bewijzen dat we daar niet verkeerd aan hebben gedaan. De aankoop van Fokker is in zoverre al een groot succes dat we hebben aangetoond dat Nederlanders en Duitsers uitstekend kunnen samenwerken.”

Schrempp weigerde gedetailleerde gegevens te verstrekken over de Fokker-onderhandelingen tussen Daimler-dochter DASA en de Nederlandse overheid, maar hij omschreef het tot nu toe gevoerde overleg als “constructief”. Hij roemde de Nederlanders als “de beste onderhandelaars ter wereld” waar hij veel van geleerd heeft. “Wij hebben de Nederlandse overheid meegedeeld dat wij gezamenlijk Fokker kunnen redden, maar dat Daimler-Benz dat niet alleen kan. Datzelfde stond min of meer ook in de Financial Times. Niets nieuws dus, maar ik weet dat journalisten nieuws en pakkende koppen nodig hebben.”

Volgens Schrempp is Fokker een excellente organisatie met uitstekende mensen en produkten. “De huidige problemen worden veroorzaakt door de markt. Boeing en Airbus hebben daar ook last van. Maar zij slagen er in hun moeilijkheden iets beter te verhullen.”

Schrempp maakte zich gisteren sterk voor een publiek debat over de economische en monetaire toekomst van Europa, waarin een Europees industrieel beleid centraal moet staan. Wat de Europese toekomst van Fokker betreft zijn er twee mogelijkheden. Of het bedrijf wordt onder het huidige Airbus 'gehangen' voor de produktie van een regionaal straalvliegtuig of Fokker sluit zich aan bij een consortium van regionale vliegtuigbouwers in Europa. Die laatste optie lijkt Fokker-president B. van Schaik niet reëel. “Op dit moment zit natuurlijk niemand op Fokker te wachten. British Aerospace niet en Aérospatiale ook niet”, legde hij uit. “Wanneer zo'n consortium ooit doorgaat, komt Fokker er heel slecht uit. Maar ik ben optimistisch over een oplossing. Hoewel het een wonder is dat klanten in deze situatie überhaupt nog met ons willen praten. Dat het personeel niet bij Fokker wegloopt. Ook al kunnen mensen elders aan de slag. Binnen een paar weken is er een oplossing. Dat moet.”