'Bijverdienste deels niet op bijstand korten'

DEN HAAG, 9 NOV. De fracties van PvdA en D66 willen dat er weer een landelijke richtlijn komt waarbij bijstandsgerechtigden met een klein baantje een deel van hun bijverdienste mogen houden. De fracties denken aan 200 tot 250 gulden per maand.

Coalitiegenoot VVD en oppositiepartij CDA wijzen het idee af. “Het is terug naar af”, zegt VVD-woordvoerder Essers. “Ik hou niet zo van landelijke richtlijnen”, zegt CDA-woordvoerder Bijleveld-Schouten. “Die hebben we voor de bijstand afgeschaft.”

In het verleden bestond een vrijlatingsregeling in de Bijstandswet. Deze regeling bepaalde dat een uitkeringsgerechtigde een gedeelte van de bijverdienste mocht houden. De regeling is enkele jaren geleden geschrapt omdat het kabinet Lubbers/Kok vond dat bijstandsontvangers onvoldoende werden gestimuleerd tot het zoeken van een volledige baan.

In plaats daarvan kunnen gemeenten nu bijstandgerechtigden een beloning geven als zij een baan vinden waarmee ze in hun kosten van levensonderhoud kunnen voorzien. Gemeenten hebben de vrijheid om het accepteren van werk te belonen met een extra premie van 2.200 gulden per jaar. Volgens PvdA en D66 wordt daar te weinig gebruik van gemaakt. Ook hebben de gemeenten mogelijkheden om bijstandgerechtigden via scholing weer aan de slag te krijgen.

D66-woordvoerder Bakker vindt het niet terecht dat er nu geen landelijke voorziening meer is voor bijstandsgerechtigden met een klein baantje. Het bedrag wat zij daarmee verdienen, wordt verrekend met hun uitkering. Dat werkt ontmoedigend, aldus de D66-afgevaardigde. Bovendien leidt het ertoe dat veel uitkeringsgerechtigden hun neveninkomsten niet opgeven.

Bakker wil in feite de oude vrijlatingsregeling in al dan niet gewijzigde vorm weer invoeren. Hij denkt dat zoiets niet tot hoge extra kosten hoeft te leiden, omdat dan een deel van het zwarte werk wordt “gewit”.

De gemeenten hebben de vrijheid het voorstel van PvdA en D66 “gewoon” in praktijk te brengen, onderstrepen de woordvoerders van VVD en CDA. “De gemeenten krijgen met ingang van 1 januari te maken met een nieuwe bijstandswet. Als we nu weer allerlei dingen gaan veranderen, leidt dat tot een chaotische situatie”, meent Essers.