Beurs ongelukkig over uitlekken informatie CSM

ROTTERDAM, 10 NOV. De Amsterdamse effectenbeurs is “niet gelukkig” met het uitlekken van financiële informatie bij het voedingsbedrijf CSM. Een kleine groep beleggers en handelaren was afgelopen week al op de hoogte van een nieuwe boekhoudmethode bij CSM en de daaruit voortvloeiende stijging van 6 procent van de winst per aandeel van CSM.

Financieel directeur drs. M. Arentsen van CSM erkent dat het voedingsbedrijf de informatie gistermiddag naar buiten heeft gebracht toen duidelijk werd dat de gegevens al bij enkele beurspartijen bekend waren. Een intern onderzoek naar het lek heeft CSM niet ingesteld. Arentsen: “Ik heb geen enkele aanleiding te veronderstellen dat er van binnen het bedrijf informatie naar buiten is gebracht.” De beurs neemt geen maatregelen tegen CSM, zo zei een woordvoerder van de effectenbeurs vanochtend desgevraagd.

Het CSM-lek is het nieuwste geval van ongelijke informatie waarvan er de laatste maanden op de beurs steeds meer lijken voor te komen. Zo werd de producent van medische apparatuur Pie Medical gedwongen om zijn overname door Philips eerder te melden nadat beleggers met voorinformatie de koers met guldens hadden opgestuwd.

Dinsdag en woensdag circuleerde de informatie over CSM al op de beurs. Volgens handelaren had het verhaal dinsdag positieve invloed op de koers, die meer dan een gulden steeg. De dag erop brokkelde de koers overigens weer af. De beurswoordvoerder zegt na overleg met Commisaris voor de notering A. Vastenhouw dat de beurs de gegevens niet als koersgevoelig beschouwt.

Arentsen van CSM wijst er op dat de gemelde winstgroei van 6 procent uit de bus komt als CSM al in het per 30 september afgesloten boekjaar zijn waarderingsgrondslagen zou hebben aangepast. Dat gebeurt echter pas met ingang van het lopende boekjaar. De historische winstcijfers zullen dan worden aangepast aan de nieuwe grondslagen. “Dit is geen poging om een hogere winst te laten zien”, zegt Arentsen.

CSM heeft in tegenstelling tot de meeste Nederlandse bedrijven geen boekjaar dat gelijk loopt met het kalenderjaar, maar een zogeheten gebroken boekjaar dat op 1 oktober begint. Met ingang van het nu lopende boekjaar stapt CSM af van het systeem om de vaste activa af te schrijven op basis van hun vervangingswaarde. CSM gaat over op het systeem van afschrijving op basis van historische kostprijs. Daardoor vallen de afschrijvingen lager uit en stijgt de winst dienovereenkomstig.

CSM zegt dat de stelselwijziging wordt ingevoerd om de vergelijkbaarheid van de jaarrekening van CSM te verbeteren ten opzichte van andere (inter)nationale bedrijven.