Tweede Hoofdwet

In 'Het Vak' van 2/11 vergist Rob Knoppert zich waar hij beweert dat de Tweede Hoofdwet van de thermodynamica geen onderdeel van het onderwijsprogramma zou zijn. Deze wet is ook geen onderdeel van natuurkunde, Knoppert's vak, maar van (vwo) scheikunde. Als eind-eisen over dit onderwerp vermeldt het examenprogramma voor dit schoolvak dat de leerling moet weten dat:

- de entropie S van een geïsoleerd systeem een maat is voor het aantal realiseringsmogelijkheden en dus afhangt van de mogelijkheden in plaats van en beweging van de deeltjes;

- een proces alleen verloopt als de totale entropie, van systeem en omgeving, toeneemt;

- warmte, evenals andere vormen van energie, niet volledig kan worden omgezet in arbeid.

In examenopgaven wordt dit onderwerp echter zelden of nooit getoetst. De examenopstellers: het CITO, onder supervisie van de CEVO, slagen er kennelijk niet in hierover een opgave te maken die aan hun eisen voldoet. Datzelfde lot zal naar alle waarschijnlijkheid ook Darwin's evolutietheorie beschoren zijn, nu deze - eindelijk - in het examenprogramma biologie is opgenomen. Misschien is dat wel het lot van alle grote, veelomvattende theorieën, maar toch is het belangrijk dat ze in examenprogramma's vermeld staan. Alleen zo wordt namelijk gegarandeerd dat auteurs van schoolboeken deze onderwerpen opnemen en dat leraren deze in de klas behandelen.

    • Jan Hondebrink