Tertullianus

Als de classicus Anton van Hooff (NRC Handelsblad, 1 november), inderdaad Tertullianus, De Carne Christi 5, had geraadpleegd, dan zou hij hebben gezien dat de woorden 'credo quia absurdum' daar niet voorkomen. Ze komen trouwens nergens in de patristische scholastieke literatuur voor. Voorlopig zal Van Hooff zijn 'psychologie van het geloven' op iets anders moeten baseren.

    • Dr. P.F.M. Fontaine