Powell exit

GENERAAL COLIN L. POWELL heeft het water getest en zich vervolgens haastig uit de voeten gemaakt. Geschrokken als hij was van de krachten die zich opmaakten om hem te verslinden heeft de held van de Golfoorlog zich gisteren uit de race om het presidentschap teruggetrokken. De man die de Republikeinse partij wilde terugvoeren naar de samenbindende 'geest van Lincoln' had niet veel meer te zeggen dan dat hij in 1996 niet naar een ambt zou dingen en dat hij bovendien nog niet de roeping voor de politiek had gevoeld die hij al die jaren met zich mee had gedragen voor de militaire professie. Daarmee de indruk wekkend dat een paar jaar extra van ongecommitteerd burgerschap nog wel eens een verandering van gedachten zou kunnen opleveren.

Powells succesvolle Blitz begon op 11 september met de publikatie van zijn memoires 'My American Journey'. Een promotietocht als 'talking head' langs een reeks van televisiestations maakte hem in korte tijd tot de 'darling' van progressieve columnisten die zich bij gebrek aan beter aan Democratische kant met enthousiasme bij de Powell-lobby aansloten. Volgens de peilingen was de generaal vóór zijn besluit al uitgegroeid tot de kansrijkste uitdager van de zittende president. Maar ter rechterzijde woedt nog steeds de conservatieve revolutie van parlementariër Newt Gingrich. Van die kant werd onlangs de aanval op Powell ingezet. Sinds hun verkiezingszege van november vorig jaar beheersen de ultra's de Republikeinse partij. Powells voornemen om de 'Grand Old Party' weer naar het midden van de politieke hoofdstroom te slepen was daar bij voorbaat en begrijpelijkerwijs verdacht.

POWELLS SUCCES WAS tot dusver gebaseerd op goede public relations. Maar om de 'primaries', de afmattende mars door de voorverkiezingen, te overleven is veel meer nodig: heel veel geld, een staf van deskundigen, een perfecte organisatie aan de basis. Dat alles ontbrak de generaal nog en de tijd die restte was minimaal. De ultra's hadden hun messen geslepen om de kandidaat in zijn zwakste punten te treffen. Met zijn overwegend gematigde uitspraken over abortus, progressieve discriminatie en met betrekking tot de algemeen erkende noodzaak tot bezuiniging op de sociale zorg had de generaal zijn flanken voortijdig bloot gegeven. De conservatieve 'Redskins' hadden zich langs zijn marsroute opgesteld om hem als een tweede George Armstrong Custer af te slachten.

Helemaal kansloos is de generaal volgend jaar desondanks nog niet. Ook zonder hem dreigen de Republikeinse voorverkiezingen een bloedige affaire te worden. Gingrichs revolutie verkeert in minder goede vorm, maar dat sterkt de ultra's slechts in hun gehechtheid aan de verworven macht. Uitgesloten is het dan ook niet dat een verscheurde Republikeinse partijconventie straks moet omzien naar een kandidaat die de eenheid herstelt en Clinton met enige geloofwaardigheid tegemoettreedt. Man-van-het-midden Powell zou dan wel eens als redder op het platform kunnen worden gehesen. Het zou niet de eerste keer zijn dat een politiek nogal kleurloze maar in een oorlog succesvolle generaal de Republikeinen alsnog aan de overwinning helpt.