Netto winst Siemens stijgt tot 2,5 miljard

ROTTERDAM, 9 NOV. Siemens heeft over het op 30 september afgesloten boekjaar 94/95 een netto winst geboekt van 2,08 miljard mark (bijna 2,5 miljard gulden). Dat is 26 procent meer dan de 1,65 miljard die het Duitse elektro- en elektronicaconcern een jaar eerder boekte.

Wordt het resultaat van de afgelopen boekjaar verkochte pacemaker-activiteiten meegeteld, dan bedraagt de winstverbetering 5 procent. Dit blijkt uit de voorlopige jaarcijfers die de onderneming gisteren in München heeft bekendgemaakt. De omzet nam met 5 procent toe tot 88,8 miljard mark. Siemens schrijft de resultaatverbetering toe aan een substantiële verbetering van de produktiviteit en aan de daling van kosten voor herstructurering.

De orderportefeuille van Siemens groeide het afgelopen jaar, vooral dankzij opdrachten uit Duitsland, met 4 procent tot 91,9 miljard mark. De binnenlandse orders namen met 8 procent toe tot 38 miljard mark, de buitenlandse met één procent tot 53,9 miljard mark. Siemens kampte in de twee voorgaande jaren met een teruglopende binnenlandse inkomstenstroom.

De leiding van Siemens betoonde zich tevreden met de behaalde resultaten, hoewel de harde mark en dalende prijzen in verschillende divisies 8 procent aan omzet scheelden. Groeiende afzet in het buitenland leidde er niettemin toe dat de internationale omzetbijdrage toch met 4 procent toenam tot 50,9 miljard mark.

De Siemens-divisies presteerden verschillend: de elektronische componenten, vooral de halfgeleiders, sprongen er met een omzetstijging van 25 procent positief uit. Dat beeld komt overeen met de omzet- en resultaatverbeteringen bij concurrent Philips, dat ook sterk profiteert van de aanhoudende vraag naar chips.

Computerdochter Siemens Nixdorf kwam na vier jaar van verliezen weer op winst. Die bedroeg 62 miljoen mark na een verlies van 319 miljoen mark in 1993/94. De omzet groeide met 10 procent tot 12,8 miljard mark. Siemens' grootste divisie, Industrie (waaronder installatietechniek), droeg met een omzetgroei van 9 procent flink bij aan de concernomzet.

De omzet van de divisie energie nam met 9 procent toe. De omzet in de lichtdivisie (Osram) was met 5,4 miljard mark onveranderd. De winst steeg hier van 291 miljoen tot 340 miljoen mark. Verkeer schreef dit boekjaar rode cijfers. Deze divisie leed 18 miljoen mark verlies op een omzet van 7,8 miljard mark.

De investeringen van het concern stegen met 31 procent tot 7,5 miljard mark. Het aantal werknemers daalde met 1 procent tot 373.000. In Duitsland raakten 7000 werknemers hun baan kwijt, terwijl het buitenlandse arbeidspotentieel met 4.000 toenam. Siemens keert een onveranderd dividend uit van 13 mark per aandeel van 50 mark nominaal.