Lucht in steden voldoet niet aan gestelde eisen

ROTTERDAM, 9 NOV. De kwaliteit van de buitenlucht in Nederlandse steden voldoet nog steeds niet aan de daarvoor gestelde eisen. De grenswaarden voor stikstofdioxide, zwarte rook en benzeen en het 'maximaal toelaatbare risico' voor fijn stof worden vooral in stadscentra overschreden. De helft van de Nederlandse bevolking woont in steden met meer dan 100.000 inwoners en wordt daar regelmatig blootgesteld aan lucht die een negatieve invloed heeft op de volksgezondheid. Dit heeft de Vereniging Lucht bekendgemaakt aan de vooravond van een symposium over betere kwaliteit van de lucht.