Kok en Van Mierlo gaan naar Moskou

DEN HAAG, 9 NOV. Minister-president Kok en minister Van Mierlo (buitenlandse zaken) gaan begin 1996 naar Moskou om de contacten met Rusland te intensiveren. Dinsdagavond had een meerderheid van de Kamer de minister bij de behandeling van zijn begroting gevraagd nauwere contacten met Rusland te onderhouden. Uitbreiding van de NAVO mag volgens een aantal fracties niet ten koste gaan van de verhoudingen met Rusland.

Van Mierlo verwacht op korte termijn geen akkoord over nieuwe lidstaten van de NAVO. Hij gaf aan dat de Russische federatie met de verkiezingen op 17 december en in juni 1996 een kritische periode doormaakt. Volgens Van Mierlo blijft de sociaal-economische situatie labiel en is het democratiseringsproces onderhevig aan ernstige spanningen. “Er is dus alle aanleiding voor Nederland, zowel internationaal als bilateraal, een bijzondere inspanning te verrichten om maatschappelijke structuren te helpen verbeteren, en Rusland waar mogelijk te betrekken bij Westerse samenwerking en overleg.”

Nederland zal een belangrijke bijdrage leveren aan de waarnemingsoperatie bij de verkiezingen van 17 december. “De houding van West-Europa tegenover Rusland zal een buitengewoon belangrijk thema zijn in die verkiezingen. Dat is dagelijks te merken. Er is een algemeen wantrouwen in Rusland door alle partijen heen ten opzichte van de manier waarop het Westen op dit moment met Rusland omspringt”, aldus Van Mierlo.