Kohl: SPD moet EMU-debat staken

BONN, 9 NOV. Bondskanselier Helmut Kohl heeft gisteren van de oppositie geeïst dat deze haar aanvallen op de Europese muntunie staakt. “Dit is een zeer waardevol onderwerp dat noch geschikt is voor het weven van legenden noch voor goedkoop populisme”, aldus Kohl gisteren tijdens de begrotingsbehandeling in de Bondsdag, die vrijwel volledig in het teken stond van de Economische en Monetaire Unie (EMU). De door de steeds slechtere opiniepeilingen geplaagde SPD van Rudolf Scharping heeft enkele weken geleden de vanzelfsprekendheid waarmee Duitsland afkoerst op één Europerse munt en dus het einde van de geliefde D-mark aan de kaak gesteld. De partij, die in de EMU een nieuw thema voor de verkiezingen van 1998 ziet, hoopt zo in te spelen op de angst die in Duitsland bestaat dat de harde Mark ingeruild zal worden voor een wankel produkt van Europese samenwerking.

De SPD verweet de regering zich in de onderhandelingen voor het Verdrag van Maastricht niet hard genoeg te hebben opgesteld. In het Verdrag zijn de criteria opgenomen waaraan de financiële huishouding van de EU-staten moeten voldoen voordat ze aan de muntunie mogen deelnemen. De SPD wil stringentere criteria zodat de stabiliteit van de nieuwe Europese munt niet alleen bij de introduktie maar ook daarna gegarandeerd zal zijn.

Minister van buitenlandse zaken Klaus Kinkel meende dat iedereen die ervan uit gaat dat de mark zich zelfstandig naast de Amerikaanse dollar en de Japanse yen zou kunnen handhaven in een fantasie-wereld leeft, een Wolkenkuckucksheim. Terwijl de SPD, aldus Kinkel, kostbaar porcelein vernielt, is de regering constructief bezig om met Frankrijk een gezamenlijke positie voor te bereiden in de dicussie over de toekomst van de Europese integratie. De toekomst van EU staat centraal op de zogenoemde intergouvernementele conferentie van volgend jaar.

De SPD legde de regering een lijst van 40 vragen over de invoering van de nieuwe munt voor, maar Kohl weigerd om daarop in te gaan. Omdat de EMU nog steeds onderwerp is van internationale onderhandelingen wilde Kohl zich nog niet in detail uitlaten over de invoering van de munt om zo zijn handen vrij te houden. Wel zei hij geen heil te zien in een muntunie zonder Frankrijk en wees hij de SPD erop dat ze de argwaan van andere Europeanen jegens Duitsland niet moet aanwakkeren. “Ik heb in het Britse parlement gehoord: 'we hebben ze één keer verslagen, we hebben ze twee keer verslagen en we zullen ze ook deze keer verslaan”'.

Het ongekend felle debat werd geopend door de plaatsvervangend leider van de SPD-fractie, Günther Verheugen. Deze schilderde Kohl af als een 'kanselier van de stilstand', als de kanselier van de woningnood en torenhoge belastingen. Zowel Verheugen als, later, de fraktieleider van de Groenen, Joschka Fischer, omschreven Kohl af als een in zichzelf gekeerde Chinese Buddha. Die aantijging beviel Kohl wel. Snel liet hij zijn medewerkers opzoeken welke goede eigenschappen Buddha worden toegedicht om die vervolgens onder grote hilariteit van zijn eigen partijgenoten op te sommen. Daarna leunde de imposante gestalte (115 kilo, 1,93 meter) achterover om, snoepend van een zak bonbons die hem onder de tafel waren aangereikt, in voorname rust de afloop van het debat te volgen. (AP, Reuter)