KLM begint procedure tegen aandeelhouders Northwest

ROTTERDAM, 9 NOV. KLM is bij een gerechtshof in New York een procedure begonnen tegen enkele grootaandeelhouders in partner Northwest Airlines. De procedure van de KLM richt zich tegen Alfred Checchi, Gary Wilson, Frederic Malek en Bankers Trust New York en Richard Blum & Associates, die de juridische zeggenschap van KLM in de toekomst in Northwest zoveel mogelijk willen beperken. Northwest wil niet te veel invloed van de KLM binnen de eigen organisatie, aangezien dat potentiële fusiepartners voor de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij zou kunnen afschrikken.

KLM is momenteel voor 25 procent eigenaar van Northwest en heeft een stemrecht van 19 procent. KLM heeft zich onlangs al gewend tot de Amerikaanse toezichthouders op het effectenverkeer, de Security and Exchange Commission (SEC), om bezwaar te maken tegen een eventuele inbreuk op in 1989 toegekende rechten. In augustus 1998 krijgt KLM het recht om ruim 5 miljoen gewone aandelen Northwest te kopen van de andere grootaandeelhouders. Daardoor zou KLM's zeggenschap kunnen toenemen tot 25 procent.

Volgens de nieuwe, door KLM gewraakte voorstellen zou de Nederlandse maatschappij in de toekomst slechts een belang van 15 à 20 procent mogen bezitten. Dus uitoefening van de optie in 1998 zou voor KLM tot onmiddellijke verkoop van stemrechthebbende aandelen moeten leiden.

De aanleiding voor het conflict tussen de participanten in Northwest is de verkoop van een portie van maximaal 8 miljoen aandelen Nortwest uit handen van het personeel en Bankers Trust. Het gaat om een optie om te verkopen.

Northwest heeft nu op instigatie van andere grootaandeelhouders in het begeleidende, bij de SEC gedeponeerde prospectus amendementen aangebracht op de oorspronkelijk zes jaar geleden gemaakte afspraken tussen de participanten, onder meer KLM en Checchi en Wilson.

Op 13 november is er een commissarissenvergadering van Northwest, waaraan ook de KLM-directieleden Bouw, Van Wijk en Abrahamsen deelnemen. In kringen van Northwest is geagiteerd gereageerd op de juridische procedure die de KLM is begonnen. De verhouding tussen beide partners is daardoor gedaald naar een nieuw dieptepunt. Volgens Northwest had de KLM de vergadering van commissarissen op 13 november moeten afwachten, wanneer er meer duidelijkheid komt over de toekomstplannen van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij.