Infatsoenlijk

Alhoewel niet anders verwacht, vonden wij het artikel over Cliff Richard (NRC Handelsblad, 4 november), een zeer 'infatsoenlijk' artikel. Alleen jammer, dat auteur Van Gelder 'Wuthering Heights' toeschrijft aan Charlotte Brontë, terwijl het boek geschreven is door haar zuster Emily (1818-1848). 'Woeste Hoogten' (Nederlandse vertaling Frans Kellendonk-Pandora Pockets) is overigens haar enige roman, gepubliceerd in 1847 onder het pseudoniem Ellis Bell. Verder behoorde John Farrar niet tot The Shadows, maar maakte deel uit van de groep Marvin, Welch & Farrar. Maar laten we daar niet teveel tam-tam over maken.

    • Harry de Louw