Het Digitale Jaar

Zondag 11 november wordt op de beurs Interact 95 in de RAI te Amsterdam officieel 'Het Digitale Jaar 1996' geopend. Met Het Digitale Jaar beoogt een gelijknamige stichting de drempels voor toetreding tot de elektronische snelweg te verlagen en impulsen te geven aan toepassingen op die snelweg. Publiek en bedrijfsleven moeten in dit jaar vertrouwd worden gemaakt met de geneugten van Internet. Hoogtepunt van Het Digitale Jaar vormt de uitreiking in het najaar van 1996 van de Add Award voor de beste interactieve toepassing op Internet. Met deze prijs, die jaarlijks zal worden uitgereikt, is een bedrag gemoeid van ƒ 28.800,- De stichting wil tevens een keurmerk introduceren voor interactieve diensten en produkten dat aangeeft dat wordt bijgedragen aan het verlagen der drempels van de elektronische snelweg.