Geen wijziging geldbeleid; Jeltsin ontslaat president van centrale bank

MOSKOU, 9 NOV. De Russische president Boris Jeltsin heeft gisteren de waarnemend president van de Russische Centrale Bank ontslagen en haar plaatsvervanger tot waarnemend voorzitter benoemd. Volgens Moskou zal dit geen wijziging brengen in het strikte monetaire beleid van de regering.

Jeltsin ontsloeg Tatjana Paramonova, die in oktober 1994 tot waarnemend voorzitter werd benoemd, omdat het Russische parlement tot twee keer toe heeft geweigerd haar benoeming te bevestigen. Ze is nu vervangen door haar plaatsvervanger, Aleksandr Chandroejev, eveneens op waarnemende basis. Het was de eerste belangrijke beslissing van Jeltsin sinds hij met hartklachten in het ziekenhuis werd opgenomen. Als een van de redenen voor het gebrek aan steun voor Paramonova in de Doema noemen waarnemers haar harde lijn tegen de Russische banken. Een aantal banken moest dit jaar de activiteiten staken, omdat de centrale bank de minimaal vereiste reserves verhoogde en niet bereid was de banken onbegrensd krediet te verstrekken. “De banken moeten zich aan de spelregels houden,” zo verklaarde Paramonova. Sinds de invoering van een vrije markteconomie zijn in Rusland zeer veel kleine banken opgericht, waarvan een aantal door gebrek aan kennis slecht functioneert.

Sommige waarnemers hebben zich ongerust uitgelaten over de vervanging van Paramonova, die er sinds haar aantreden door een consequent strikt monetair beleid in is geslaagd de inflatie terug te dringen en voor het eerst sinds 1992 de roebel te stabiliseren. Zij wezen er gisteren op dat Paramonova het volle vertrouwen geniet van het Internationale Monetaire Fonds (IMF). Volgens sommige waarnemers is Chandroejev een minder overtuigd voorstander van een krap geldbeleid.

Russische woordvoerders hebben getracht die indruk weg te nemen. Volgens hen heeft Chandroejev geen keus en zal hij gedwongen zijn het monetaire beleid voort te zetten op straffe van een nieuwe inflatiegolf. “Aleksandr Chandroejev zal het monetaire beleid niet op een nieuw spoor zetten en hij zal zeker geen zachte leningen gaan uitdelen”, zo zei de vice-voorzitter van de begrotingscommissie van de Doema, het Russische parlement. Hij verwachtte “dezelfde koers, maar meer orde” omdat “het in bepaalde omstandigheden voor een man makkelijker is te doen wat een vrouw moeilijker afgaat: iemand op tijd op zijn bek te slaan”. Sommige westerse waarnemers wijzen erop dat Chandroejevs het strikte beleid wel zal moeten voortzetten wil Moskou in aanmerking komen voor meer leningen van het IMF. “Zijn handen zijn gebonden.”

Hoe lang Chandroejev waarnemend voorzitter van de centrale bank blijft, is niet duidelijk. De voormalige waarnemende minister van financiën, Sergej Doebinin, wordt al geruime tijd getipt als de man die de functie permanent zou kunnen innemen. Hij zei gisteren dat hij wel is benaderd, maar hij zweeg over de vraag over zijn eigen reactie. (Reuter, AP)