G. Goris

G. Goris is benoemd tot lid van de directie van NIBStrating Financial Markets, het effectenbedrijf van de Nationale Investeringsbank. Hij gaat daar de vacature vervullen die is ontstaan door het vertrek van D. du Cloo. Goris zal voorts toetreden tot de raad van commissarissen van NIBStrating.