EU komt met plannen voor betere financiële controle

BRUSSEL, 9 NOV. De Europese Commissie gaat de controle op de uitgaven verbeteren. De belastingbetaler moet het bewijs krijgen dat hij waar voor zijn geld krijgt, zo betoogde gisteren commissaris Liikanen.

De Fin Liikanen en zijn Zweedse collega Gradin presenteerden in Brussel hun plannen die tot een beter financieel beheer van de Europese Commissie moeten leiden. De plannen moeten in het jaar 2000 zijn uitgevoerd.

De Commissie heeft voor volgend jaar een budget van 86 miljard ecu (ruim 176 miljard gulden). De uitgaven moeten beter worden gepland en gecontroleerd, aldus Liikanen en Gradin. Fraude dient intensiever bestreden te worden. Naar schatting 5 tot 10 procent van het totale budget gaat verloren als gevolg van fraude.

De slordige boekhouding van de Europese Commissie stuit in toenemende mate op kritiek van de lidstaten. Onder meer Nederland is een sterk voorstander van een strengere controle op fraude. Daarmee kunnen de totale uitgaven omlaag en hoeven de lidstaten minder geld af te dragen aan Brussel, zo redeneert Den Haag. Ook het Europees Parlement hamert al enige tijd op een zorgvuldiger financieel beheer.

De Commissie heeft een scala aan maatregelen voor ogen om orde op zaken te stellen. Allereerst wil zij de eigen uitgaven strakker gaan controleren. De verschillende directoraten-generaal zullen hun bestedingen beter moeten verantwoorden.

Vervolgens zijn de diverse lidstaten van de Europese Unie aan de beurt. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de uitgave van 80 procent van het totale EU-budget. “De meeste problemen liggen bij de individuele lidstaten”, aldus commissaris Liikanen. “Maar de Europese Commissie moet zelf geloofwaardig overkomen in de komende, moeilijke gesprekken met de lidstaten.”

Volgens Liikanen en Gradin is vooral een cultuurverandering nodig bij de Europese Commissie. “We hebben goede ambtenaren, maar niet de modernste wijze van financieel beheer.”

Gradin hamerde gisteren op het belang van een goede fraudebestrijding. “Fraude kan niet worden getolereerd. De geloofwaardigheid van de Europese Unie bij de burger staat op het spel.”

Met name in de agrarische sector komt veelvuldig fraude voor. De Europese Rekenkamer presenteert volgende week dinsdag haar rapport over de uitgaven van de Commissie in 1994. Volgens Gradin wordt in dat rapport geconcludeerd dat 50 procent van de fraudegevallen te maken heeft met de agrarische sector. Helemaal onlogisch is dat niet. Bijna de helft van het Europese budget gaat naar de land- en tuinbouw en de agrarische industrie. Volgens Liikanen is de situatie sinds de hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid overigens al sterk verbeterd. (ANP)