Etsen uit prehistorie voorlopig behouden

MADRID, 9 NOV. De bouw van het stuwdammencomplex in de rivierdal van Foz Côa in het noorden van Portugal zal tot nader order worden stopgezet in verband met de grote hoeveelheid rotstekeningen die in het rivierdal zijn aangetroffen. Dat is bekendgemaakt door de nieuwe socialistische premier van Portugal, Antonio Guterres. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of het prehistorisch belang van de etsen van voldoende gewicht is om de bouw van de stuwdammen definitief af te blazen.

Het besluit van Guterres betekent een belangrijke overwinning van archeologen en lokale pressiegroepen onder de bevolking die zich het afgelopen jaar hebben ingezet voor het behoud van de etsen. De honderden tekeningen, die zich over een lengte van zeker tien kilometer in het moeilijk toegankelijke rivierdal bevinden, worden door een groot aantal deskundigen beschouwd als een van de belangrijkste prehistorische gravures in de open lucht die tot dusver gevonden zijn. Door de stuwdammen zouden de tekeningen onder water gezet worden en onherstelbaar zijn beschadigd.

De zaak rond de tekeningen vormde het afgelopen jaar de inzet van een verbeten politieke strijd. De socialististen die de verkiezingen begin oktober wonnen, toonden zich daarbij voorstanders van het behoud van de etsen. Verzet kwam vooral van de Portugese elektriciteitsmaatschappij EDP, opdrachtgever voor de bouw van het dammencomplex. Het stopzetten van de werken, die ondermeer gefinancierd worden met Europese gelden, zou een strop van tegen de zeshonderd miljoen gulden opleveren.

    • Steven Adolf