Drs.J.C. Blankert

Drs.J.C. Blankert (55), is benoemd tot voorzitter van het bestuur van de stichting Berenschot Beheer. Deze stichting beheert de aandelen van de Berenschot Groep. Blankert maakt sinds 1993 deel uit van het stichtingsbestuur. Hij volgt in zijn nieuwe functie J. van Rijn op die wegens het verstrijken van de maximale zittingsduur uit het bestuur zal treden.

Blankert bekleedt tal van commissariaten en bestuursfuncties. Hij is onder meer bestuursvoorzitter van de werkgeversorganisatie NCW, lid van de bankraad van De Nederlandsche Bank, bestuurslid van de SER, bestuurslid van de Stichting van de Arbeid.