De Imbos

Het tot de heerlijkheid Rozendaal behorende natuurgebied de Imbos dankt zijn naam waarschijnlijk aan het feit dat hier vroeger door de boeren bijenkorven, 'immen', werden geplaatst. De ontginning van het in oorsprong bosachtige gebied met de aanplant van duizenden berken en elzen en de aanleg van akkers, lanen en wallen gaven het gebied een landgoed-karakter. Ruim 230 jaar na de eerste bosontginning mag het bos weer zijn eigen gang gaan.

15 november is er een excursie van natuurmonumenten, bezoekerscentrum veluwezoom, Heuvenseweg 5a, Rheden, tel. 08309-51023.