Dammer-kartel

In het hoofdartikel 'Het Dammer-kartel' (NRC Handelsblad, 2 november), is een fout geslopen. De slagzin “Koop Nederlandse waar dan helpen wij elkaar”, is afkomstig uit de tijd van de economische crisis in de jaren dertig en dus niet uit de periode van de naoorlogse wederopbouw. Dergelijke min of meer protectionistische leuzen waren tijdens de vooroorlogse depressie ook in andere landen te horen, zoals 'Buy British' in het Verenigd Koninkrijk.

    • Drs.P.H. Werner