Afkomst

In het artikel over de schietpartij in Rotterdam-Zuid (NRC Handelsblad, 31 oktober) staat dat daders en slachtoffers van Turkse afkomst waren. Wij willen hierbij enkele kanttekeningen plaatsen.

Dat de daders en slachtoffers van Turkse afkomst zijn is geen relevante informatie; waarom moeten we dat weten? In een ander geval zal er ook niet staan: “daders en slachtoffers zijn van Nederlandse afkomst”. Niemand zal verwijzen naar een joodse afkomst van een dader, omdat dit beladen is.

Het vermelden van de afkomst, de Turkse, werkt vooroordeelbevestigend: niet-Westerse allochtonen zijn crimineel of crimineler dan Nederlanders. De media hebben veel macht en invloed op de vorming/niet vorming van een discriminerend beeld. Hebben we uit het verleden en heden niet geleerd wat discriminatie teweeg kan brengen?

Alleen door het weglaten van niet-relevante informatie, die discriminatie in de hand werkt, is men bezig met verantwoorde journalistiek. Zo kan een 'hoogstaande' krant haar reputatie bewaren.

    • L. La Mee
    • C. van Geenen