Aalberts aast op metaaldistributeur

Aalberts Industries (tapsystemen, fittingen, kranen, filmcamera's) is van plan Mamesta in Lomm over te nemen. Mamesta, actief in de distributie van metalen, is nu nog eigendom van O.D.S./Hoogovens Handel. Bij Mamesta werken ongeveer 100 mensen, die volgens de directie van Aalberts allen hun baan kunnen behouden. Het Lommse bedrijf heeft een jaaromzet van 17 miljoen gulden en zal bijdragen aan de winst per aandeel van Aalberts.

Aalberts heeft produktiebedrijven in Nederland, Duitsland en Denemarken en een internationaal verkoopnetwerk binnen en buiten Europa. Op het gebied van speciale componenten, waartoe Mamesta zal gaan behoren, is Aalberts overwegend in Europa actief.

O.D.S./Hoogovens Handel wil Mamesta kwijt omdat de activiteiten van het Limburgse bedrijf minder goed zouden passen bij haar kernbezigheden. Mamesta beschikt over de laatste stand van de techniek op het gebied van materiaalveredeling.

Mamesta maakt nagenoeg de helft van haar omzet in Duitsland en België en zal volop gebruik kunnen maken van het industrie- verkoopnetwerk van Aalberts. Aalberts betaalt de overneming uit eigen zak.