Wijers: aanpak kabelbedrijven die misbruik maken

DEN HAAG, 8 NOV. Minister Wijers (economische zaken) gaat kabelbedrijven aanpakken die misbruik maken van hun machtspositie. Dat heeft hij vanmorgen bekendgemaakt op het Kabelcongres in Den Haag.

Volgens Wijers is het voor de ontwikkeling van de elektronische infrastructuur in Nederland van groot belang dat aanbieders van diensten en programma's vrije toegang hebben tot de kabel. Zolang kabelnetten nog kampen met een tekort aan capaciteit, zijn ze gedwongen een selectief toelatingsbeleid te voeren. In bepaalde gevallen, zo constateerde Wijers, mondt dit echter uit in beperking of vervalsing van de concurrentie. Over enkele jaren kunnen de capaciteitsproblemen zijn opgelost door nieuwe compressietechnieken en technische aanpassing van de infrastructuur.

Vooralsnog signaleerde de minister dat sommige dienstenaanbieders het net niet op mogen omdat het vol zou zitten. Ook is er sprake van gevallen waarin hoge bedragen worden gevraagd voor het gebruik van de schaarse kanalen. Ten slotte noemde hij kabelondernemingen die de verdenking op zich geladen hebben concurrentie voor eigen diensten te weren.

Inmiddels heeft hij drie klachten in behandeling van ondernemingen die zich gedupeerd voelen door het toelatingsbeleid van kabelexploitanten. Naar verluidt zijn de klagers Arcade, Eurosport en de Tilburgse kabelkrant. Arcade wil zo toelating afdwingen tot de twee grootste Nederlandse kabelnetten, die van Casema en het Amsterdamse KTA. Eurosport heeft geklaagd over de tarieven die het moet betalen om uitzendingen via de kabel te verspreiden en de Tilburgse kabelkrant beklaagt zich erover dat dat ze geen toegang krijgt tot het lokale kabelnetwerk.

De Tweede Kamer uitte vorige maand nog tegenover staatssecretaris Nuis (cultuur) zorg over de feitelijke machtspositie waarin kabelondernemers verkeren. Zeker nu kabelbedrijven in de toekomst ook zelf mediadiensten mogen aanbieden - nu doen sommige dat al via deelnemingen in aparte vennootschappen - wil de Kamer dat vrije en non-discriminatoire toegang tot de kabelnetten verzekerd is. De vereniging van kabelexploitanten Vecai stelde onlangs voor afspraken over zelfregulering te maken. “De kabelondernemingen beseffen zelf dat het een problematiek is waar wat aan gedaan moet worden”, aldus Wijers.

Hij onderkende dat zogeheten verticale integratie - de kabelonderneming die naast de kabelinfrastructuur ook 'inhoud' aanbiedt - een noodzakelijke ontwikkeling is. Wel noopt dat tot verscherpt toezicht. Volgens hem volstaat de algemene mededingingswetgeving om oneigenlijke gedragingen aan te pakken.

Discussie over de bruikbaarheid van de Wet Economische Mededinging (WEM) voor de aanpak van infrastructuurproblemen drukte hij de kop in. Hoewel kabelnetten ook onder de Mediawet en de Wet op de Telecommunicatievoorzieningen vallen, heeft Wijers met zijn collega's op Cultuur en Verkeer en Waterstaat afgesproken de WEM aan te wenden voor eventueel noodzakelijke regulering. Een onderzoek naar de 'correctieruimte' die deze wet biedt is nog gaande, maar Wijers gaat ervan uit dat de uitkomst positief is.

Naast een ruggesteun voor de ontwikkeling van de elektronische snelweg in de vorm van regulering presenteerde Wijers vanmorgen ook het rapport Visie op versnellen. Daarin ventileren Economische Zaken en achttien ondernemingen idee'en om onder andere het kabel-tv-netwerk uit te bouwen tot een ruggegraat voor elektronische dienstverlening. Het bedrijfskleven zal hierbij het voortouw moeten nemen, zo beklemtoonde Wijers andermaal.