Voorziening zet BP op winstdaling

Bij British Petroleum (BP) is de winst in het derde kwartaal van dit jaar sterk gedaald als gevolg van een eenmalige voorziening. Het resultaat voor belastingen, berekend op basis van vervangingswaarde, zakte met 30,8 procent tot 283 miljoen pond sterling (707 miljoen gulden).

De sterke winstdaling is direct het gevolg van een voorziening van 249 miljoen pond (623 miljoen gulden) die BP trof in verband met de verkoop van enkele belangen aan de Amerikaanse olie-onderneming Tosco. De voorziening bestaat uit afschrijvingen en een reservering voor mogelijke milieuschade. De verkoop, voor 235 miljoen dollar, is nog niet afgerond en dus ook nog niet in de boeken verwerkt. De bijzondere post buiten beschouwing latend, komt de kwartaalwinst uit op 532 miljoen pond (1,33 miljard gulden), wat meer is dan de analisten hadden verwacht. De resultaten berekend aan de hand van vervangingswaarde, geven een beter beeld dan de resultaten berekend op basis van historische kostprijs, omdat verlies of winst op voorraden buiten beschouwing blijven. De winst op historische-kostprijsbasis halveerde, van 382 miljoen tot 183 miljoen pond (458 miljoen).

Ook nu zorgde de sector chemie voor een flinke verbetering van haar resultaten. Hier ging de exploitatiewinst van 63 miljoen naar 225 miljoen pond (563 miljoen gulden).