Uitstel tot 1 maart 1996; Akkoord over uitstel assurantie van ziektekosten

DEN HAAG, 8 NOV. Bedrijven kunnen zich tot 1 maart volgend jaar met terugwerkende kracht verzekeren voor de gevolgen van het afschaffen van de Ziektewet per 1 januari 1996. Staatssecretaris Linschoten (sociale zaken) is dat gisteren met de verzekeraars overeengekomen.

Een meerderheid in de Tweede Kamer (PvdA, D66, CDA en GroenLinks) wil de Ziektewet later afschaffen dan het kabinet. Het uitstel wordt bepleit om met name kleinere bedrijven meer tijd te gunnen om zich goed te verzekeren.

De kabinetsplannen houden in dat werkgevers verplicht worden bij ziekte van hun personeel gedurende 52 weken 70 procent van het loon doorbetalen. Op dit moment is dat twee of zes weken, afhankelijk van de grootte van de betreffende onderneming. Ze kunnen dan geen beroep meer doen op een collectieve Ziektewetverzekering. Werkgevers kunnen zich tegen het risico van ziekte van hun werknemers wel verzekeren bij particuliere verzekeraars.

Het wetsvoorstel wordt waarschijnlijk volgende maand in de Tweede Kamer behandeld. Alleen de VVD houdt vast aan 1 januari, zoals afgesproken in het regeerakkoord. Volgens het regeerakkoord moet de afschaffing van de Ziektewet deze kabinetsperiode 900 miljoen opleveren. Bij uitstel is die besparing minder.

Volgens een woordvoerster van het Verbond van Verzekeraars moeten de leden het principe-akkoord nog wel goedkeuren. Het Verbond had eerder al toegezegd dat bedrijven het verzuimrisico een half jaar lang kunnen verzekeren tegen maximaal 2,5 maal de gemiddelde premie zonder dat ze gegevens over de gezondheidstoestand van personeelsleden hoeven te overhandigen. Volgens de woordvoerster van het verbond geldt die termijn ook voor nieuwe bedrijven.

Het ministerie van sociale zaken wil niet inhoudelijk op de overeenkomst met de verzekeraars reageren, want begin volgende week komt Linschoten met zijn repliek op de inbreng van de Tweede-Kamerfracties.