Tuinders willen herverkaveling Westland

DEN HAAG, 8 NOV. Het Westland is dringend aan een herinrichting toe om zowel tuinders als andere ondernemers meer ontplooiingsruimte te geven. Dat stelt het Platform Ontwikkeling Glastuinbouw (POG) in een woensdag gepubliceerde studie Op maat voor de markt. In het platform zijn onder andere de provincie Zuid-Holland, de regio Haaglanden, de kamers van koophandel van Delft en Den Haag, het ministerie van landbouw en de tuindersorganisaties vertegenwoordigd.

Momenteel zitten de glastuinders in het Westland, het gebied tussen Den Haag en Rotterdam, te dicht op elkaar. Ondernemingen kunnen niet meer uitbreiden en de huidige bedrijfsoppervlakten zijn vaak niet praktisch, aldus de opstellers van de studie. Daarom bepleiten ze een sanering en uitplaatsing van tuinders naar elders, bij voorbeeld naar de Hoekse Waard. Daarnaast is het voor de regio van economisch belang dat er ook werkgelegenheid in andere sectoren komt.

Om die instroom van nieuwe (niet-tuinbouw)bedrijven en uitstroom en herverkaveling van oude tuinbouw-ondernemingen in goede banen te leiden moeten provincie, gemeenten en bedrijfsleven een integraal ontwikkelingsplan maken voor het Westland en omgeving, stelt het Platform. Dat zou in juli 1996 klaar moeten zijn en vanaf voorjaar 1997 tot 2010 moeten worden uitgevoerd.

Voor het uitkopen van tuinders wil het Platform een zogeheten Grondbank opzetten. Die instantie, die eerder al door de landelijke boeren- en tuindersorganisatie LTO-Nederland is voorgesteld, zou onder dwang tuinen mogen opkopen en weer heruitgeven. Het Platform laat zich niet uit over de vragen wat de juridische basis voor zo'n grondbank moet worden en wie het startkapitaal levert.

Om een beter renderende tuinbouw te krijgen breekt het Platform verder een lans voor een strakkere sturing van de produktie van bovenaf, bij voorbeeld door de veilingen. Die zouden overproduktie (en daardoor lage prijzen) dienen te voorkomen door produkthoeveelheden af te stemmen op de vraag.

Om die (verwachte) vraag en consumentenvoorkeuren in kaart te brengen, en om te zorgen dat de tuinders daarop inspelen, bepleiten de opstellers van de Platform-studie de oprichting van een speciale Agro-Infobank. Zo'n bank zou kennis over markten en consumenten moeten verzamelen, opslaan en koppelen aan informatie over verwachte gewaskeuzen en -opbrengsten. De laatste jaren hebben de glastuinders te lijden onder teleurstellende inkomsten, voornamelijk veroorzaakt door overproduktie en harde buitenlandse concurrentie. (ANP)