Premier van Haïti moet hervormen

PORT-AU-PRINCE, 8 NOV. Claudette Werleigh is gisteren beëdigd als de nieuwe premier van Haïti. Werleigh (49) is de opvolgster van Smarck Michel, die vorige maand aftrad nadat president Jean-Bertrand Aristide had geweigerd diens privatiseringsvoorstellen goed te keuren.

Het kabinet werd geïnstalleerd enkele uren nadat een parlementslid in de hoofdstad Port-au-Prince door onbekende schutters was gedood. Een ander parlementslid raakte zwaar gewond. Beide parlementariërs behoorden tot Aristide's Lavalas-partij. Het is onduidelijk of het om een politieke aanslag gaat.

“De mensen die op mij rekenen zeg ik: ik reken ook op jullie”, zei Werleigh gisteren bij haar installatie. “We kunnen geen wonderen verrichten, we kunnen alleen luisteren. Wat jullie willen, kunnen we niet onmiddellijk geven.” Onder Haïtianen groeit de frustratie over armoede, werkloosheid en de ontwaarding van de Haïtiaanse munt, de gourde.

De Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) weigeren kredieten ter waarde van circa honderd miljoen dollar vrij te geven zolang Haïti een reeks economische hervormingen, waaronder privatisering van negen staatsondernemingen, niet heeft uitgevoerd. De gevallen premier Michel wilde radicaal privatiseren. Werleigh zou ideologisch verwant zijn aan Aristide en bij privatiseringen de staatsinvloed zo groot mogelijk willen houden. De nieuwe minister van financiën, Jean-Marie Chérestal, is een jeugdvriend van Aristide en heeft zich als minister van planning in Michels kabinet steeds fel verzet tegen diens privatiseringsvoorstellen. Aristide heeft gisteren “een dialoog” met de internationale gemeenschap toegejuicht.

Het kabinet-Werleigh heeft nog een maand om een begin te maken met de economische hervormingen. Op 17 december moeten presidentsverkiezingen worden gehouden. Aristide, die niet herkiesbaar is, treedt op 7 februari van het volgend jaar af.

Werleigh heeft in Mexico, de Verenigde Staten en Spanje me

dische opleidingen gevolgd. Van het begin van de jaren zeventig tot 1987 leidde zij Haïtiaanse en internationale programma's om armoede en analfabetisme in Haïti te bestrijden. In 1990 werd zij minister van sociale zaken in de regering van president Trouillot, maar zij stapte na enkele maanden op nadat aanhangers van de in 1986 verdreven dictator Duvalier hun invloed op de politiek hadden uitgebreid.

Na de verkiezingsoverwinning in 1990 van Aristide, een voormalige priester die een grote aanhang onder arme Haïtianen had, kreeg Werleigh een post in diens eerste kabinet. Nadat Aristide in september 1991 met een militaire coup was verdreven, bleef zij in Haïti. Na enige tijd deel te hebben uitgemaakt van de regering van Robert Malval - die zowel voor Aristide als de junta aanvankelijk acceptabel leek - week zij in 1993 uit naar de VS, waar Aristide in ballingschap woonde. In oktober vorig jaar keerde Aristide als president terug na een internationale, door de VS geleide interventie. (Reuter, AFP)