Politie protesteert massaal in Rotterdams Luxor-theater

ROTTERDAM, 8 NOV. Voor de verdwaalde Tsjechische cameraploeg zijn de politieacties van de Rotterdamse politie een cultuurschok. “U weet zeker dat dit politie is?”, vraagt een cameraman als de geüniformeerde politieband 'In Lichterlaaie' het lied 'Honky Tonk Woman' inzet.

In tegenstelling tot twee jaar geleden, toen de politie het te druk had met de reorganisatie om zich te bekreunen over de structurele en incidentele loonstijgingen, lijkt de actiebereidheid binnen de korpsen ditmaal groot. Ongeveer duizend politiemensen uit de regio Rotterdam-Rijnmond hielden vanochtend een manifestatie in Luxor-theater en trokken daarna met zwaailichten, sirenes, motoren en politiepaarden richting stadhuis om burgemeester Peper een petitie en 4.000 handtekeningen aan te bieden. De sfeer was goed, het 'actie, actie' galmde over de Coolsingel.

In Luxor lieten de voorzitters van de vier betrokken politiebonden onder grote bijval weten dat het cao-bod van minister Dijkstal (binnenlandse zaken) onaanvaardbaar is. Maandag zijn de bonden door Dijkstal uitgenodigd voor hernieuwd overleg. Voorzitter Kruizinga van de Algemene Christelijke Politiebond zei het overleg onmiddellijk weer te zullen staken “als de minister met niets nieuws op tafel komt”.

Hoewel de partijen elkaar vorige maand wat betreft de cao op een half procent zijn genaderd, ligt men op andere punten mijlenver uiteen. Het betreft dan met name het functionele leeftijdsontslag, de inconveniëntieregeling en de 36-urige werkweek. Dijkstal wil 60 procent van de op dit moment vaste inconveniëntietoeslag, die oorspronkelijk deels een verkapte loonverhoging was, aan de korpsleiding beschikbaar stellen om daarmee flexibilisering mogelijk te maken. Bij invoering van een 36-urige werkweek wenst de minister een herbezetting van 70 procent van de opengevallen uren, terwijl de bonden volledige herbezetting eisen.

Korpschef Hessing zit in Luxor op de eerste rang. Desgevraagd wil hij zich ook wel, zij het op zeer indirecte wijze, solidair verklaren. “Laat niemand zeggen dat de politie geen recht op acties heeft”, zegt Hessing. Eerder leek enige wrijving te ontstaan toen de Rotterdamse korpsleiding weigerde buitengewoon verlof te verlenen voor de werkonderbreking, zoals vrijdag wel gebeurde bij de manifestatie in de Utrechtse Jaarbeurs. Dat berust echter op een afspraak binnen de raad van hoofdcommissarissen, en betekent allerminst dat de deelnemers de verloren uren uit eigen zak moeten betalen. “Heel simpel, u moet gewoon niet om buitengewoon verlof vragen”, legde Hessing even later uit, waarmee hij wilde zeggen dat de werkonderbreking geen gevolg voor het salarisstrookje had zolang de ambtenaren het niet op hun dienstroosters aangaven.