Kort bezoek Beatrix en Claus aan Washington

WASHINGTON, 8 NOV. Koningin Beatrix en prins Claus zijn gisteren in Washington aangekomen voor een driedaags bezoek aan de Amerikaanse hoofdstad. Vanavond zullen zij de officiële opening bijwonen van de Vermeertentoonstelling, die de National Gallery of Art heeft georganiseerd in samenwerking met het Mauritshuis. Hoewel het een privé-bezoek is, staat voor vandaag ook een korte ontmoeting met president Clinton op het programma. Daarbij zou ook de kandidatuur van oud-premier Lubbers voor de functie van secretaris-generaal van de NAVO aan de orde kunnen komen.

De reis heeft een sterk cultureel karakter: een rondleiding door de Library of Congress, 's wereld grootste bibliotheek, een bezoek aan de Duke Ellington School of Arts, een middelbare school met speciale aandacht voor kunst en muziek, en een concert van de National Symphony Orchestra onder leiding van Leonard Slatkin en met medewerking van Jard van Nes.

In de Library of Congress krijgen de koningin en prins Claus het eerste exemplaar aangeboden van een onlangs voltooide bibliografie over Nederlanders in Amerika in de zeventiende eeuw, getiteld 'New Netherlands 1609-1664'. Ook krijgen zij een toelichting op de elektronische ontsluiting van de collectie, die een groot deel van de bibliotheek per computer beschikbaar moet maken.

Verder brengen koningin en prins een bezoek aan de vermaarde medische onderzoeksinstelling National Institute of Health, in het even ten noorden van Washington gelegen Bethesda, in de staat Maryland. Vrijdagavond vertrekt het koninklijk paar weer naar Nederland.