KLM-pilotencorps zegt vertrouwen op in eigen directie

ROTTERDAM, 8 NOV. De KLM-vliegers hebben gisteren formeel hun vertrouwen in de KLM-directie opgezegd omdat die zich naar hun oordeel een onbetrouwbare partner toont. Tijdens een ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) werd een motie van wantrouwen met die strekking aanvaard. Als er per 1 januari aanstaande geen nieuwe CAO op tafel ligt, aldus VNV-voorzitter B. Baksteen, komt er reëel uitzicht op 'echte' stakingen die verder gaan dan de werkonderbrekingen van afgelopen zomer. Al met directe ingang willen de KLM-vliegers eerder vliegtuigen aan de grond laten staan ingeval van technische mankementen.

De KLM-leiding zei gisteren in een reactie dat zij kennis heeft genomen van de motie van wantrouwen van de kant van de vliegers. Zij wil zich daar nader over beraden. En zij stelt vast dat gezamenlijk overleg de enige uitweg uit de impasse blijft. De VNV ziet dat anders. “Na drie jaren van vergeefse onderhandelingen, na de acties van de zomer en na de serieuze bemiddeling van de heren Rutten en Langman doet de KLM-directie gewoon of haar neus bloedt en trekt zij zich nu van niemand wat aan”, aldus VNV-voorzitter Baksteen. “Dat is onfatsoenlijk. Er blijkt in dit overlegland met de KLM geen overleg meer mogelijk. Je kunt hopen dat de KLM-commissarissen of de overheid als grootaandeelhouder nog tussenbeide zullen komen. Gebeurt dat niet dan voorzie ik een verdere escalatie.”

In een reactie zegt een woordvoerder van het ministerie van Verkeer en Waterstaat dat de overheid voorlopig niet gaat bemiddelen. “Het is een conflict tussen een werkgever en werknemers. Daar gaat de minister zich niet mee bemoeien.”

Over het slechte onderhoud van KLM-vliegtuigen waar de Rijksluchtvaartdienst anderhalve week geleden voor de tweede keer in korte tijd bij de KLM over klaagde, zegt Baksteen: “De KLM heeft volop bezuinigd maar heeft niet gezorgd voor begeleidende aanpassingen in de organisatie. En dat heeft weer geleid tot een vervaging van normen. De KLM-toestellen worden van zwanen tot lelijke eenden gemaakt.” Laten de piloten hun toestellen bij technische problemen voortaan veel vaker aan de grond? Baksteen: “Dat is goed mogelijk. Ook als in een vliegtuig de helft van de wc's niet schoon is, stijgen we voortaan niet meer op. Maar het zijn de gezagvoerders die daarover beslissen.”

De KLM-leiding heeft het afgelopen jaar steeds volgehouden dat de vliegers aanzienlijk meer verdienen dan hun collega's bij de concurrentie. Dat leidde in mei en juni j.l. tot twee werkonderbrekingen op Schiphol waarna beide partijen het eens werden over een bemiddelingspoging van de heren Rutten en Langman. Die rapporteerden op 30 oktober j.l. dat de vliegerslonen bij de KLM ongeveer op eenzelfde gemiddelde niveau liggen als bij tien andere onderzochte maatschappijen. Waarna vice-president Den Hartog van de KLM terugkaatste dat de vliegers bij 'relevante concurrenten' als British Airways en Lufthansa minder verdienen.

Een week voordat de bemiddelaars Rutten en Langman met hun resultaten naar buiten kwamen (24 oktober), heeft de KLM de vliegers-CAO opgezegd. “Als er nu voor 1 januari geen nieuwe CAO komt vervallen alle collectieve regelingen”, aldus VNV-voorzitter Baksteen. “Het bedrijf kan dan bijvoorbeeld toestellen met piloten en al van andere maatschappijen inhuren. Gebeurt dat dan gaan wij zeker staken.” De KLM-vliegers staan ook vol argwaan tegenover de voorgenomen plannen van de directie om het Europese marktaandeel uit te breiden. Een grote rol wordt daarbij toebedeeld aan KLM-dochters als Cityhopper waar de piloten aanzienlijk minder verdienen en aan partners als het Duitse Eurowings die met eigen personeel vliegen. De KLM-directie zegt dat het bedrijf behalve via dochtermaatschappijen en partners ook zelf verder wil groeien in Europa. Daartoe wordt het zogenaamde blokkensysteem - waarmee diensten meer over de dag worden verspreid - uitgebreid van drie naar vijf tot zes blokken. Financieel directeur R. Abrahamsen van de KLM wees er eind vorige maand op dat de Europese expansie met tientallen procenten kan afnemen als het niet tot een overeenkomst met de vliegers komt over hun kosten.