Hogere 9-maands winst Schuitema

Levensmiddelengroothandel Schuitema, voor bijna drie kwart (73 procent) eigendom van Ahold, heeft in de eerste negen maanden van dit jaar zijn netto winst weten te verbeteren tot 30,7 miljoen gulden, 1,2 miljoen gulden meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

De omzet van de bij Schuitema aangesloten supermarkten (C1000, SparVM, Kopak en Casper) ligt in deze periode 0,5 procent boven de marktgroei. Hun marktaandeel is daarmee uitgekomen op 10,25 procent tegen 10,2 procent vorig jaar. Het bedrijfsresultaat van Schuitema steeg met 2,8 miljoen tot 40,5 miljoen gulden. Volgens de directie is deze positieve ontwikkeling te danken aan de stijging van het bruto-omzetresultaat. Ondanks de stijging van het marktaandeel van de aangesloten supermarktondernemers daalde de concernomzet van Schuitema met 0,6 procent tot 2.337,5 miljoen gulden. De onderneming wijt deze daling aan het niet meer beleveren van de Co-op supermarkten, waardoor 4,3 procent van de omzet wegviel. De omzetgroei van de bij Schuitema aangesloten ondernemers vangt dit verlies evenwel in toenemende mate op.

Het bestuur van Schuitema handhaaft de voorspelling dat de winst per aandeel in 1995 op ongeveer een gelijk niveau uitkomt als in 1994. Vorig jaar verdiende Schuitema netto 42 miljoen gulden, per aandeel een bedrag van 175 gulden.