De schaduw van Balladur

PRESIDENT CHIRAC HEEFT in de loop van enkele maanden de politieke slalom volbracht waarvoor zijn voorganger Mitterrand in diens eerste ambtsperiode enkele jaren nam. De sociale bewogenheid van de verkiezingscampagne in de lente maakt plaats voor een hernieuwing van het beleid van bezuiniging en deregulering van de vorige premier Balladur. De toetreding van een handvol balladurianen tot het gisteren in één dag gevormde nieuwe Franse kabinet bezegelt de koerswijziging waarbij volgende week de cijfers zullen worden geleverd.

Alom heet het dat de beëindiging van het korte bestaan van het eerste kabinet-Juppé niet meer kon worden uitgesteld wegens de ernstige teruggang in populariteit van zowel Chirac als Juppé. Maar of de in de marges vernieuwde en drastisch ingekrompen ploeg de neergaande curve beslissend zal kunnen helpen ombuigen, is hoogst onzeker. De Franse regering staat voor pijnlijke en ingrijpende aanpassingen in de sociale sector en dat betekent niet alleen het inslikken van tal van Chiracs verkiezingsbeloftes, maar ook een directe ondermijning van het fundament van de volkspartij die de gaullistische beweging in feite is. Het midden zal niet kunnen worden gespaard bij de heroriëntatie van de Franse economie op door de Duitsers gedicteerde uitgangspunten en door de 'geglobaliseerde' internationale markt opgelegde eisen.

DE FLAMBOYANTE Chirac mag het dan in de strijd om het Elysée hebben gewonnen van zijn weing charismatische partijgenoot Balladur - de laatste staat toch veel meer voor de modernisering die Frankrijk niet meer uit de weg kan gaan. Al als minister van financiën in het eerste cohabitatiekabinet-Chirac is Balladur begonnen de bakens te verzetten. Als premier heeft hij het onderspit gedolven tegen de gevestigde belangen en dat is zeker ook een van de redenen geweest waarom hij als politiek leider en staatsman ten slotte niet heeft kunnen overtuigen. Maar dat de door hem gekozen richting onder de gegeven omstandigheden de enig mogelijke is, wordt met het 'operationeel maken' van Chiracs regeringsploeg nu toch heel helder aangetoond.