Bedrijf verwacht forse verbetering over '95; Kwartaalwinst KNP BT stijgt tot 116 mln gulden

AMSTERDAM, 8 NOV. De nettowinst van het papierconcern KNP BT is in het derde kwartaal van dit jaar gestegen tot 116 miljoen gulden, tegenover 86 miljoen in dezelfde periode van 1994. Dat is een stijging van 34,8 procent.

De nettowinst over de eerste negen maanden kwam uit op 394 miljoen gulden. Over de vergelijkbare periode van het vorig jaar bedroeg dat resultaat 210 miljoen gulden. Op basis van de betere bedrijfsresultaten verwacht KNP BT voor 1995 als geheel een forse winststijging.

Na aftrek van dividend bedraagt de winst per aandeel over de eerste negen maanden 3,64 gulden, tegenover 1,98 gulden over dezelfde periode van het vorig jaar. Het bedrijfsresultaat in het derde kwartaal ging omhoog van 158 miljoen tot 188 miljoen gulden. Over de eerste negen maanden kwam het bedrijfsresultaat uit op 670 miljoen, tegenover 443 miljoen gulden voor de eerste drie kwartalen van 1994.

Het bedrijfsresultaat bedraagt daarmee 6 procent van de omzet. Deze steeg de eerste negen maanden met 17 procent tot 11,1 miljard gulden. In het derde kwartaal ging de omzet met 16 procent omhoog tot 3,7 miljard gulden. De verkopen stegen de eerste negen maanden in alle drie de belangrijkste divisies (verpakkingen, papier en distributie).

Bij KNP Leykam nam de vraag naar houtvrij gestreken papier het derde kwartaal af als gevolg van de flauwe zomermaanden en door voorraadvermindering bij afnemers. Het bedrijfsresultaat van de verpakkingsdivisie daalde de afgelopen drie maanden door de scherpe fluctuaties van de prijs voor oud papier. Daarnaast daalde ook de afzet.

De verliezen op deelnemingen en uit overige activiteiten daalden het laatste kwartaal met 36 miljoen tot 237 miljoen gulden. Over de eerste negen maanden daalden die verliezen met 208 miljoen tot 569 miljoen gulden. Het aantal medewerkers steeg met 800 tot 28.600 in vergelijking met het eind van 1994. Die stijging was hoofdzakelijk het gevolg van acquisities.