B en W van Nijmegen gedoogden onwettige praktijken

NIJMEGEN, 8 NOV. Met medeweten van het college van burgemeester en wethouders heeft de afdeling milieu van de gemeente Nijmegen de afgelopen jaren toegestaan dat op illegale wijze licht verontreinigde grond is afgevoerd en verwerkt. Het college voelt zich medeverantwoordelijk voor deze handelwijze, maar zal er geen politieke consequenties uit trekken.

Dit zegt een woordvoerder van de gemeente naar aanleiding van een verklaring die B en W gisteren hebben uitgegeven. Met de verklaring willen burgemeester en wethouders meer inzicht verschaffen in twee zaken die in september aan het licht kwamen en in de maatregelen die sindsdien genomen zijn. Behalve de illegale werkwijze van de afdeling milieu ging het daarbij vooral ook om de gang van zaken bij de stadsreiniging. Medewerkers van deze dienst hebben vanaf 1981 illegaal vet in het riool gestort dat bij Nijmeegse horecabedrijven was opgehaald. Daarnaast was er sprake van een 'ongewenste' bedrijfscultuur: medewerkers deden privé-zaken tijdens werktijd, haalden vuil op en veegden bedrijfsterreinen tegen contante betaling, en verkochten afval dat nog geld waard was.

Als gevolg van de problemen acht het college de stadsreiniging, een onderdeel van de Centrale Vervoersdienst (CVD), “nog niet rijp voor de eerder afgesproken verzelfstandiging”. B en W zijn nu van plan van de stadsreiniging per 1 januari een zelfstandige gemeentelijke dienst te maken. De directeur van de Centrale Vervoersdienst heeft uit onvrede met het collegestandpunt zijn functie neergelegd. De interimdirecteur van de stadsreiniging is door B en W van zijn functie ontheven. Beiden blijven overigens wel aan als 'adviseur'. Volgens de woordvoerder is wat betreft de illegale vetlozingen daarmee voor de gemeente Nijmegen de kous af.

Dat geldt niet voor de afdeling milieu, die jarenlang met medeweten van het college de normen voor het verwerken van lichtvervuilde grond heeft overtreden. Het openbaar ministerie is nog bezig met een onderzoek naar belangenverstrengelingen van ambtenaren van de afdeling die in ruil voor schone-grondverklaringen mogelijk steekpenningen hebben aangenomen. Ook wordt onderzocht of zonder de benodigde vergunningen grond is vervoerd en opgeslagen. “B en W wisten er inderdaad van”, zegt de woordvoerder, “maar er moet toch ook wel bij gezegd worden dat de vastgestelde normen voor de verwerking van dergelijke grond niet hanteerbaar zijn. Als we zouden vasthouden aan de normen was heel Nijmegen vervuild.”

Het college is niet van plan politieke consequenties te trekken, zegt de woordvoerder. B en W hebben maatregelen genomen om te voorkomen dat er in de toekomst opnieuw fouten gemaakt kunnen worden. Zo worden vergunningverlening en handhaving 'volledig gescheiden'. Bovendien wordt de toezichthoudende rol van de leiding verstevigd. Uit een eigen onderzoek van de gemeente is gebleken dat lagere ambtenaren besluiten hebben genomen die ze op grond van hun functie niet mochten nemen. Een extern adviesbureau zal de verschillende procedures van de afdeling toetsen. De gemeenteraad zal zich op 22 november uitspreken over de genomen maatregelen en over de hele gang van zaken bij de stadsreiniging en de afdeling milieu.