Alain Juppé handhaaft belangrijke ministers

PARIJS, 8 NOV. De nieuwe Franse regering, die vandaag aan het werk is gegaan, is volgens de herbenoemde premier Alain Juppé “homogener en beter in elkaar gelast”. Per saldo heeft de regering een iets duidelijker pro-Europees profiel. Juppé erkent dat bestrijding van de tekorten bij overheid en sociale zekerheid niet populair, maar onvermijdelijk is.

In een tot gisteren goed geheim gehouden kabinets-reconstructie verloren veertien bewindslieden hun post, terwijl vier nieuwe werden geroepen hun schouders te zetten onder het harde beleid waar president Chirac voor heeft gekozen. Acht van de twaalf vrouwen verdwenen uit de regeringsploeg, die nu uit 32 ministers, onderministers en staatssecretarissen bestaat. Zware ministers als Arthuis (financiën), Charette (buitenlandse zaken), Debré (binnenlandse zaken), Millon (defensie) en Pons (transport en huisvesting) bleven op hun post.

Belangrijkste nieuwkomers zijn Jean-Claude Gaudin (ruimtelijke ordening, stad en integratie) en Alain Lamassoure (begrotingszaken en woordvoerder van de regering). Bekendste afzwaaier: minister Elisabeth Hubert, de arts die vastliep in de sanering van de volksgezondheid.

De komst van Lamassoure is veelzeggend. Deze onderminister van Europese zaken in de regering-Balladur, was buiten de eerste regering van Juppé gebleven. Lamassoure, een overtuigde Europeaan krijgt nu het belangrijke onderministerschap van begrotingszaken. Hij wordt tevens woordvoerder van de regering, in plaats van de dertigjarige benjamin François Baroin. Daarmee geeft Juppé zijn tot nu falende pr in handen van een man die Frankrijk beheerst in normaal Europees vaarwater wil loodsen, met inbegrip van de economische en monetaire unie.

Pagina 5: Belangrijke rol gezien voor 'sociaal' ministerie

Een belangrijke rol is in de nieuwe opstelling weggelegd voor Jacques Barrot, die al minister van arbeid was, maar nu sociale zekerheid en volksgezondheid erbij krijgt. Juist daar moeten miljarden-bezuinigingen op korte termijn worden gerealiseerd.

Maandag en dinsdag spreekt de Assemblée Nationale over een noodplan om de tekorten in de sociale sector aan te pakken. Naar verwachting zal president Chirac die vervolgens per decreet invoeren om ontkrachtende amendementen en tijdverlies te voorkomen.

De komst van Gaudin, Lamassoure en een derde ex-aanhanger van voormalig premier en presidentskandidaat Balladur, Dominique Perben (ambtenaren en hervorming van de staat) worden mede gepresenteerd als verbreding van de politieke basis van de regering. Totnutoe waren bijna alleen trouwe supporters van Jacques Chirac tot regeringsambten geroepen. De drie behoorden niet tot de eerste cirkel rond Balladur; in dat deel van het neo-gaullistische kamp is dan ook teleurgesteld gereageerd op 'het een beetje anders in elkaar zetten van de zelfde regering'.

Om de kring rond Kamervoorzitter Séguin, voorstander van een nu verlaten sociaal-gaullistische politiek, tegemoet te komen is Franck Borotra (59, neef van de vroeger bekende tennisser) benoemd tot minister van industrie, post en telecommunicatie. De in Europees opzicht opener Yves Galland moest op industrie het veld ruimen. Het is de vraag welke lijn Borotra zal volgen bij de hervormingen die Frankrijks omvangrijke publieke diensten en staatsindustrieën boven het hoofd hangen. Zowel de liberalisering van de telecommunicatie als de zwaar verlieslijdende spoorwegen en Air France vormen onderwerpen waar regering, directies en vakbeweging een zwaar driehoeksgevecht over moeten leveren, terwijl de Europese Commissie ongeduldig toekijkt. Chirac en Juppé hebben op die post geen duidelijke 'Europeaan' durven of kunnen benoemen.

    • Marc Chavannes