Akkoord sociaal plan Brinks Nedlloyd

HOUTEN, 8 NOV. De vervoersbonden van FNV en CNV hebben gisteravond een principe-akkoord bereikt over een sociaal plan voor de overtollige werknemers van het transportbedrijf Brinks Nedlloyd. Hiermee zijn acties onder het personeel van het bedrijf, dat gespecialiseerd is in geld- en waardetransporten, van de baan.

Volgens bestuurder A. Bot van de Vervoersbond CNV heeft de directie de eisen van de vakbonden vrijwel volledig ingewilligd. Zo krijgen werknemers die gedwongen moeten vertrekken de keus uit een aanvulling op de werkloosheidsuitkering of een redelijke schadeloosstelling. Het aantal mensen dat overbodig wordt komt aanzienlijk lager uit dan de 60 à 70 waar de directie tot nu toe over sprak. Uiteindelijk zullen 45 mensen hun baan verliezen, zo kregen de bonden dinsdag te horen.

Voor het personeel van de technische dienst (onderhoud gebouwen en wagenpark) heeft de directie een banengarantie gegeven. Zij hebben recht op herplaatsing binnen Nedlloyd of op een volledige baan elders. Brinks Nedlloyd wil het onderhoud aan het wagenpark uitbesteden aan Mercedes Benz.

In het sociaal plan wordt ook precies omschreven welk personeel onder de reorganisatieplannen valt. In de door de ondernemingsraad goedgekeurde afslankingsplannen gaf de directie aan dat het voornamelijk om indirect personeel (management en staf) ging. Het sociaal plan geldt tot eind 1997.

De bonden zijn tevreden over het behaalde resultaat. Afgelopen vrijdag werd het overleg afgebroken omdat de Nederlandse Brinks Nedlloyd-top geen mandaat zei te hebben om aan de eisen van de bonden tegemoet te komen. Hier was ruggespraak voor nodig met de hoofdaandeelhouders in de Verenigde Staten. Volgens Bot heeft de directie de tussenliggende tijd vooral gebruikt voor een toernee langs vestigingen waar de hardste acties dreigden.

Brinks Nedlloyd is voor 35 procent eigendom van het Nedlloyd-concern. Het bedrijf, waar nu nog 600 mensen werken, kampt met teruglopende omzetten. Die zijn vooral het gevolg van het toenemend elektronisch (betalings)verkeer. (ANP)