Vrijmetselaren

Een kort commentaar op artikel 'Vrijmetselaar is volwassen padvinder' (NRC Handelsblad 1 november), van classicus Anton van Hooff. 1. Het hoofdkwartier van het Grootoosten der Nederlanden is niet meer gevestigd aan de Fluwelen Burgwal doch aan de Prinsessegracht 22. 2. Grootmeester van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden is niet P. baron v.d. Feltz, doch R. Schultink. Deze, toch gemakkelijk te verifiëren, feiten laten volgens mij voldoende zien dat het artikel van de classicus Van Hooff oppervlakkig, niet onderbouwd “geneuzel” is. (om een door hem gebezigd woord te gebruiken). Dit maakt verder commentaar overbodig.

    • W. van Koldam